Orbita Tümörleri Tanı Ve Tedavisi


Orbita göz küresini içine alan başlıca görme siniri, kemik, göz kasları, göz yaşı bezi , sinir, yağ dokusu ve çeşitli dokulardan oluşan yapıdır. 

ORBİTA TÜMÖRLERİNİ NASIL ANLARIZ ?

Bu yapıda yer alan tümörler –

-Görme sinirine bası yaparak görmeyi ve görme alanını etkileyebilir. 

- Göz kaslarını etkileyerek kayma ve çift görmeye neden olabilir. 

- Ancak en sık gözün ileri doğru fırlaması olarak tariflenen proptosis ile karşımıza çıkar . 

- Bazen de başka nedenlerle çekilen göz veya beyin için yapılan görüntüleme testleri ile ortaya çıkabilir. 

ORBİTA TÜMÖRLERİ HAYATI TEHDİT EDER Mİ ?

Orbita tümörleri içinde özellikle göz yaşı bezinin tümörleri hem beyne hem de vücuda yyaılma riski vardır. Çocukluk çağında da özellikle radbomyosarkoma vücuda yayılabilir. 

ORBİTA TÜMÖRLERİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Orbita tümörlerinin bir çoğunun tedavisi cerrahidir. Bu çoğu zaman kitlenin tümüyle çıkarılması şeklindedir ancak bazen tümör veya kitleden örnek almak şeklinde de olabilir. Bunun dışında radyoterapi veya kan yolu ile verilen ilaçlar yardımı ile (kemoterapotik veya bağışıklık sistemini düzenleyici ilaçlar) yapılır. Bazen hem cerrahi, hem radyoterapi hem de ilaç tedavisini bir arada vermek gerekir.