MENÜLER
Çocukluk ve erişkin çağı göz içi, orbita ve kapak tümörleri
Retinoblastoma Tanı ve Tedavisi
Koroid (uvea ) Melanomu Tanı Ve Tedavisi
Orbita Tümörleri Tanı Ve Tedavisi
Konjonktiva Tümör Tanı Ve Tedavisi
Kapak Tümörleri Tanı Ve Tedavisi
Soket (Göz Protez) Cerrahisi
 

Çocukluk ve erişkin çağı göz içi, orbita ve kapak tümörleri


Göz tümörleri ile uğraşan göz hekimleri göz küresi içindeki ve çevresindeki tümörler ile tanı ve tedavisi ile uğraşırlar. Göz bölgesi tümörleri sadece gözde kalmayabilir ve vücudun diğer bölgelerine de sıçrayabilir. Bu nedenle belirli aralıklarla takipleri gerekir. Yine vücudun diğer yerlerindeki tümörler de vücuda yayılabilir ki kadınlarda meme kanseri erkeklerde de akciğer kanseri en sık göz bölgesine sıörayabilen tümörlerdir. Hem gözden kaynaklanan hem de vücudun diğer bölgelerinden göze sıçrayan tümörler  tedavisinde bazen kemoterapi, bazen radyoyerapi, bazen cerrahi bazen de bunların tümü gerekebilir. Göz tümörleri ile uğraşan hekimlerin yönettiği hastalıkları çocukluk ve erişkin dönemi tümörleri olarak sınıflayabiliriz. Bu sayı çok fazla olması nedeni ile aşağıda en sık görülen başlıca tümörlerden bahsedilecek.
BAŞLICA ÇOCUKLUK ÇAĞI TÜMÖRLERİ GÖZ İÇİ TÜMOLERİ 

Retinoblastoma (ayrıntılı olarak bir başka bölümde anlatılmıştır. Bakınız retinoblastoma tanı ve tedavisi )

Coats hastalığı 

Retinanın astrositomları (tuberoskleroz hastalığında görülür)

Retinanın hemanjiomları (von hippel lindau hastalığı ile birlikte olabilir veya olmayabilir )

ORBİTA TÜMÖRLERİ 

Dermoid kist 

Kapilleri hemanjioma

Lenfanjioma

Rabdomyosarkoma 

Optik glioma (norofibramatosisle birlikte olabilir veya olmayabilir)

Çeşitli kistik lezyonlar 

KAPAK TÜMÖRLERİ 

Bu yaş grubundaki kapak  kitleleri genellikle iyi huylu olup başlıca 

-Kapiller hemanjioma 

- Şalazyon 

- Hordeolum 

- Papilloma

- Ota nevus (Göz içi ve kapakları tutan renk artışı ) 

KONJOKTİVA-KORNEA TÜMÖRLERİ (GÖZ YÜZEYİ TÜMÖRLERİ )

Konjonktiva göz küresini örten şeffaf örtüdür. Kabaca göz küresinin deridir ve deri ile benzer özellikler gösterir diyebiliriz . Bu bölgede olabilen tümörler 

-Konjonktiva nevusu

 - Konjonktiva melanomu

-Konjonktiva lenfoma

- Dermolipoma

- Lipodermoid

-Papilloma 

- Okuler melanosis

BAŞLICA ERİŞKİN ÇAĞI TÜMÖRLERİ 

GÖZ İÇİ TÜMÖRLERİ 

Koroid nevus 

Koroid melanoma 

Koroid hemanjioma 

Koroid osteoma 

Melanositoma 

Retina kapiller hemanjioma (von hippel lindau hastalığı ile birlikte olabilir veya olmayabilir)

ORBİTA TÜMÖRLERİ 

Kavernöz hemanjioma 

Göz yaşı bezi tümörleri 

Görme siniri menenjiom

Orbital lemfoma 

Orbita psodotumor (yalancı tümör) 

KONJOKTİVA-KORNEA TÜMÖRLERİ (GÖZ YÜZEYİ TÜMÖRLERİ )

Konjonktiva nevus 

Konjonktiva papilloma 

Konjonktiva melanomu

Konjonktiva yassı hücreli karsinomu 

KAPAK TÜMÖRLERİ 

Bazal hücreli karsinoma 

Yassı hücreli karsinoma 

Melanoma 

Çeşitli damar tümörleri 

Bu tümörlerin dışında çocuklarda ve erişkinlerde enfeksiyonlar, erişkin çağında tiroid oftalmopati göz ve çeversini tutar. Bazı tümörler yakın komşuluğu nedeni ile sinus denilen göz çevresindeki dokulardan göz küresine yayılabilir. 

 

ORBİTA TÜMÖRLERİ

  • Kavernöz hemanjioma 
  • Göz yaşı bezi tümörleri 
  • Görme siniri menenjiom
  • Orbital lemfoma 
  • Orbita psodotumor (yalancı tümör)